80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 września 2019 14:58

 

 

W latach 1942-1943 w Korfantowie funkcjonował niemiecki obóz dla Polaków (Polenlager 85 Friedland).  Kierowano tam głównie osoby wysiedlone z powiatów: wadowickiego i żywieckiego. Dla miejscowych rolników stanowili oni rezerwuar darmowej siły roboczej - w istocie ludzie ci byli niewolnikami. Z powodu fatalnych warunków bytowych, głodu, braku bielizny, środków czystości, środków do prania oraz ciepłej wody w obozie rozprzestrzeniła się wszawica i inne choroby pasożytnicze. Zdecydowano na opryskiwanie więźniów środkiem „Detmolin”, co doprowadziło do śmierci kilkudziesięciu osób. Zbiorowa mogiła byłych więźniów Polenlager 85 Friedland znajduje się na cmentarzu parafialnym w Korfantowie.

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848