Prawa i obowiązki
Historia praw człowieka PDF Drukuj Email

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uznawana jest za podstawowy dokument współczesnej historii praw człowieka. Została ona uchwalona 10 grudnia 1948 roku, podczas Sesji Ogólnego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych w Paryżu.

 

 

"[...]

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności,

Więcej…
 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email

Uczeń ma prawo do:

  1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
  2. Zapoznania się z treścią statutu zespołu, programu wychowawczego.
Więcej…
 
NAGRODY I KARY STOSOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email

Uczeń jest nagradzany za:

  1. Rzetelną naukę i wzorową postawę.
  2. Pracę na rzecz szkoły.
Więcej…
 


Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848