Kalendarz
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 września 2019 00:00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

1 IX 2022

czwartek

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023.

2 IX 2022

piątek

Inauguracja roku przedszkolnego 2022/2023.

30 IX 2022

piątek

Dzień Chłopaka.

14 X 2022

piątek

Dzień Edukacji Narodowej. Pasowanie na Ucznia.

28 X 2022

piątek

Marsz Wszystkich Świętych.

31 X 2022

poniedziałek

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Dzień wolny

1 XI 2022

wtorek

Wszystkich Świętych.

Dzień wolny

9-10 XI 2022

środa-czwartek

Przedszkolne i szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11 XI 2022

piątek

Narodowe Święto Niepodległości.

Dzień wolny

25 XI 2022

piątek

Dzień Patrona Przedszkola Misia Uszatka w Korfantowie połączony z Pasowaniem na Przedszkolaka.

6 XII 2022

wtorek

Wspomnienie św. Mikołaja. Mikołajki.

23-31 XII 2022

Zimowa przerwa świąteczna.

Dni wolne

1 I 2023

niedziela

Nowy Rok.

Dzień wolny

6 I 2023

piątek

Trzech Króli.

Dzień wolny

27 I 2023

Koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023.

13-24 II 2023

Ferie zimowe.

Dni wolne

8 III 2023

środa

Przedszkolne i szkolne obchody Dnia Kobiet.

21 III 2023

wtorek

Przedszkolne i szkolne Przywitanie Wiosny.

23 III 2023

czwartek

XVII Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

6-11 IV 2023

Wiosenna przerwa świąteczna.

Dni wolne

1 V 2023

poniedziałek

Święto Pracy.

Dzień wolny

2 V 2023

wtorek

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Dzień wolny

3 V 2023

środa

Święto Konstytucji 3. Maja.

Dzień wolny

19 V 2023

piątek

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

24 V 2023

środa

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „ORTOGRAFIK” - czyli zmagania w dziedzinie pisania.

25 V 2023

czwartek

Gminny Przedszkolny Festiwal Piosenki i Tańca.

1 VI 2023

czwartek

Przedszkolne i szkolne obchody Dnia Dziecka.

8 VI 2023

czwartek

Boże Ciało.

Dzień wolny

9 VI 2023

piątek

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Dzień wolny

12 VI 2023

poniedziałek

Olimpiada Przedszkolaków.

20 VI 2023

wtorek

Podwieczorek Mistrzów – uroczystość podsumowująca udział uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie w konkursach przedmiotowych i tematycznych, zawodach sportowych i festiwalach.

21 VI 2023

środa

Pożegnanie z przedszkolem wychowanków oddziału „0”.

22 VI 2023

czwartek

Pożegnanie ze szkołą uczniów klas III.

23 VI 2023

piątek

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

 

KLASYFIKACJA

 

21 XII 2022

środa

Semestralne konsultacje z rodzicami uczniów szkoły podstawowej.

do 13 I 2023

piątek

Przekazanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych z edukacji obowiązkowych.

do 20 I 2023

piątek

Przekazanie uczniom informacji o przewidywanej ocenie z zachowania.

27 I 2023

piątek

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej. Zakończenie I semestru roku szkolnego 2022/2023.

24 V 2023

środa

Końcoworoczne konsultacje z rodzicami uczniów szkoły podstawowej.

do 2 VI 2023

piątek

Przekazanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych z edukacji obowiązkowych.

do 9 VI 2023

piątek

Przekazanie uczniom informacji o przewidywanej ocenie z zachowania (wpis ołówkiem do dziennika).

16 VI 2023

piątek

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

23 VI 2023

piątek

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

 

do 15 XI 2022

wtorek

Przygotowanie diagnozy wstępnej gotowości szkolnej

do 30 XI 2021

środa

Przekazanie rodzicom wychowanków informacji dotyczącej wstępnej diagnozy gotowości szkolnej.

do 20 I 2023

czwartek

Analiza ilościowa i jakościowa wyników diagnozy wstępnej wraz z przygotowaniem do wiadomości rady pedagogicznej informacji zbiorczej z wnioskami do dalszej pracy zespołu.

do 14 IV 2023

piątek

Przygotowanie diagnozy końcowej gotowości szkolnej.

do 28 IV 2023

piątek

Przekazanie rodzicom wychowanków informacji dotyczącej końcowej diagnozy gotowości szkolnej.

do 16 VI 2023

piątek

Analiza ilościowa i jakościowa wyników diagnozy końcowej wraz z przygotowaniem do wiadomości rady pedagogicznej informacji zbiorczej z wnioskami do dalszej pracy zespołu.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

2 IX 2022

piątek

Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Wybory rad oddziałowych i Rady Rodziców Szkoły.

5 IX 2022

poniedziałek

Spotkanie z rodzicami wychowanków Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie. Wybory rad oddziałowych i Rady Rodziców Przedszkola.

26 X 2022

środa

Okresowe spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

XI 2022

Konsultacje z rodzicami wychowanków oddziałów „0” (terminy ustalają wychowawcy grup).

21 XII 2022

środa

Semestralne konsultacje z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

1 II 2023

środa

Spotkanie okresowe z wychowawcami

uczniów szkoły podstawowej. Podsumowanie pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023.

29 III 2023

środa

Okresowe spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

IV 2023

Okresowe spotkania z rodzicami wychowanków Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie.

17 V 2023

środa

Końcoworoczne konsultacje z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

 


Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848