Kalendarz
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 września 2019 00:00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 IX 2023

poniedziałek

Inauguracja roku przedszkolnego 2023/2024. Przywitanie przedszkolaków w Przedszkolu Misia Uszatka w Korfantowie.

4 IX 2023

poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024.

29 IX 2023

piątek

Przedszkolne i szkolne obchody Dnia Chłopaka.

13 X 2023

piątek

Przedszkolne i szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość Pasowania na Ucznia w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

14 X 2023

sobota

Dzień Edukacji Narodowej

31 X 2023

wtorek

VI Korfantowski Marsz Wszystkich Świętych.

1 XI 2023

środa

Wszystkich Świętych

10 XI 2023

piątek

Przedszkolne i szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11 XI 2023

sobota

Narodowe Święto Niepodległości.

20-24 XI 2023

Tydzień Misia Uszatka – Patrona przedszkola w Korfantowie.

24 XI 2023

piątek

Dzień Patrona Przedszkola Misia Uszatka w Korfantowie połączony z Pasowaniem na Przedszkolaka.

25 XI 2023

sobota

Dzień Pluszowego Misia

6 XII 2023

środa

Mikołajki. Wspomnienie św. Mikołaja.

23-31 XII 2023

Zimowa przerwa świąteczna.

1 I 2024

poniedziałek

Nowy Rok.

6 I 2024

sobota

Trzech Króli.

9 I 2024

wtorek

XXIII Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek

12 I 2023

piątek

Koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2023/2024.

15-28 I 2024

Ferie zimowe.

14 II 2024

środa

Walentynki w przedszkolu i w szkole

8 III 2024

piątek

Przedszkolne i szkolne obchody Dnia Kobiet.

21 III 2024

czwartek

Przedszkolne i szkolne Przywitanie Wiosny.

25 IV 2024

czwartek

XVIII Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

28 III-2 IV 2024

Wiosenna przerwa świąteczna.

1-30 IV 2024

Miesiąc Świadomości Autyzmu

2 IV 2024

wtorek

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

1 V 2024

środa

Święto Pracy.

2 V 2024

czwartek

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

3 V 2024

piątek

Święto Konstytucji 3. Maja.

6-17 V 2024

IX Dni Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie

17 V 2024

piątek

Uroczysta akademia z okazji obchodów IX Dni Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

24 V 2024

piątek

VII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkoły podstawowej „ORTOGRAFIK” - czyli zmagania w dziedzinie pisania.

27 V 2024

poniedziałek

XXVII Gminny Przedszkolny Festiwal Piosenki i Tańca.

29 V 2024

środa

Przedszkolne i szkolne obchody Dnia Dziecka

30 V 2024

czwartek

Boże Ciało.

31 V 2024

piątek

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

1 VI 2024

sobota

Dzień Dziecka.

8 VI 2024

sobota

IX Festyn Rodzinny
10 VI 2024

poniedziałek

Olimpiada Przedszkolaków.

18 VI 2024

wtorek

XI Podwieczorek Mistrzów – uroczystość podsumowująca udział uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie w konkursach przedmiotowych i tematycznych, zawodach sportowych i festiwalach.

19 VI 2024

środa

Pożegnanie z Przedszkolem Misia Uszatka w Korfantowie wychowanków oddziału „0”.

20 VI 2024

czwartek

Pożegnanie ze szkołą uczniów klas III Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

21 VI 2024

piątek

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 2023/2024

do 15 XI 2023

środa

Przygotowanie diagnozy wstępnej gotowości szkolnej

do 30 XI 2023

czwartek

Przekazanie rodzicom wychowanków informacji dotyczącej wstępnej diagnozy gotowości szkolnej.

do 28 I 2024

piątek

Analiza ilościowa i jakościowa wyników diagnozy wstępnej wraz z przygotowaniem do wiadomości rady pedagogicznej informacji zbiorczej z wnioskami do dalszej pracy zespołu.

do 15 IV 2024

poniedziałek

Przygotowanie diagnozy końcowej gotowości szkolnej.

do 30 IV 2024

wtorek

Przekazanie rodzicom wychowanków informacji dotyczącej końcowej diagnozy gotowości szkolnej.

do 14 VI 2024

piątek

Analiza ilościowa i jakościowa wyników diagnozy końcowej wraz z przygotowaniem do wiadomości rady pedagogicznej informacji zbiorczej z wnioskami do dalszej pracy zespołu.

KLASYFIKACJA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2023/2024

12 XII 2023

wtorek

Semestralne konsultacje z rodzicami uczniów szkoły podstawowej.

do 22 XII 2023

piątek

Przekazanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych z edukacji obowiązkowych.

do 5 I 2024

piątek

Przekazanie uczniom informacji o przewidywanej ocenie z zachowania.

12 I 2024

piątek

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej. Zakończenie I semestru roku szkolnego 2023/2024.

21 V 2023

wtorek

Końcoworoczne konsultacje z rodzicami uczniów szkoły podstawowej.

do 2 VI 2024

piątek

Przekazanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych z edukacji obowiązkowych.

do 9 VI 2024

piątek

Przekazanie uczniom informacji o przewidywanej ocenie z zachowania.

14 VI 2024

piątek

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

21 VI 2024

piątek

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 2023/2024

29 VIII 2023

wtorek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Wybory rad oddziałowych i Rady Rodziców Szkoły.

4 IX 2023

poniedziałek

Spotkanie z rodzicami wychowanków Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie. Wybory rad oddziałowych i Rady Rodziców Przedszkola.

5 IX 2023

wtorek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Wybory rad oddziałowych i Rady Rodziców Szkoły.

24 X 2023

wtorek

Okresowe spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

XI 2022

Konsultacje z rodzicami wychowanków oddziałów „0” (terminy ustalają wychowawcy grup).

12 XII 2023

wtorek

Semestralne konsultacje z rodzicami uczniów szkoły podstawowej.

30 I 2024

wtorek

Spotkanie okresowe z wychowawcami

uczniów szkoły podstawowej. Podsumowanie pierwszego semestru roku szkolnego 2023/2024.

9 IV 2024

wtorek

Okresowe spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

IV 2024

Okresowe spotkania z rodzicami wychowanków Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie.

21 V 2024

wtorek

Końcoworoczne konsultacje z rodzicami uczniów szkoły podstawowej.

 


Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848