WCZESNA PROFILAKTYKA – PROGRAM ,,CUKIERKI” PDF Drukuj Email
piątek, 08 grudnia 2023 16:16

W dniach 7 i 8 grudnia 2023 roku w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Korfantowie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych z grup: ,,Wiewiórki” i ,,Zajączki”.
Dzieci z naszej placówki zostały objęte Programem Wczesnej Profilaktyki ,,Cukierki”. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt.: ,,Cukierki”. Bajka oraz program powstały jako element współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem programu jest:
•    Przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
•    Rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
•    Kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
•    Nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
•    Rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie przedszkola.
Podczas zajęć prowadzonych w grupach przedszkolnych wykorzystano metody aktywizujące. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w ciekawych zabawach. Bardzo często używały słów ,,dziękuję, od obcych nie biorę!”.
Mamy nadzieję, że udział w programie ,,Cukierki” będzie miał pozytywny wpływ na decyzje podejmowane przez wychowanków przedszkola.


Anna Mariowska, Teresa Kowalska – nauczycielki przedszkola

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848