REGULAMIN SPOTKANIA RECYTATORSKIEGO "Zima w poezji dziecięcej" PDF Drukuj Email
środa, 08 stycznia 2020 00:00

 

REGULAMIN

SPOTKANIA RECYTATORSKIEGO "Zima w poezji dziecięcej"

 

1.Postanowienia ogólne:

Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie, p. Iwona Filipek, nauczyciel przedszkola

2. Cel:

- kształtowanie wrażliwości na piękno czystego języka,

- wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą,

- rozwijanie u dzieci ambicji i woli współzawodnictwa,

- dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna dziecięcych utworów literackich

3. Warunki uczestnictwa:

- spotkanie recytatorskie przeznaczone jest dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych z Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie,

- warunkiem udziału w spotkaniu recytatorskim jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza o tematyce zimowej,

- dziecko do spotkania recytatorskiego przygotowuje rodzic lub opiekun prawny,

- rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia u nauczycielek grup.

4. Terminy:

- Kartę zgłoszenia, tekst wiersza należy złożyć u nauczycielek grup do 17. stycznia 2020 r.

- spotkanie recytatorskie odbędzie się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Korfantowie 06 lutego 2020 o godzi. 9.15,

- wręczenie dyplomów i upominków uczestnikom odbędzie się w dniu spotkania

5. Zaproszeni goście:

- Dyrektor ZSP w Korfantowie

- Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Korfantowie

- Przedstawiciel Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Korfantowie,

- Rodzice przedszkolaków,

- Mieszkańcy Korfantowa,
- Pracownicy ZSP w Korfantowie.

6. Postanowienia końcowe:

- dopuszcza się przebrania wykonawcy oraz wykorzystywanie rekwizytów

- informacja o spotkaniu recytatorskim zostanie umieszczona na stronie internetowej ZSP w Korfantowie

 

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848