Program profilaktyczny „CUKIERKI” PDF Drukuj Email
czwartek, 30 listopada 2023 07:40

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie  Przedszkolu im. Misia Uszatka w dniach 7,8 grudnia 2023 roku w dwóch grupach przedszkolnych Wiewiórki i Zajączki zostaną przeprowadzone warsztaty profilaktyczne w ramach Programu profilaktycznego ,,CUKIERKI”
TERMINARZ WARSZTATÓW:
07.12.2023 GRUPA WIEWIÓRKI godz. 9:00-11:15
08.12.2023 GRUPA ZAJĄCZKI godz. 9:00-11:15

Program profilaktyczny „CUKIERKI” dla dzieci przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego szkoły podstawowej. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Cele programu:
•    przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
•    umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
•    rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
•    wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
•    nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
•    kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
•    nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
•    rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły
Metody pracy:
•    Czytanie bajki z podziałem na role
•    Prace plastyczne
•    Opis ilustracji
•    Burza mózgów
•    Dramy
•    Praca w grupach


 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848