WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS IIA i IIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 maja 2023 00:00

 

Uczniowie klasy IIA i IIB Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie brali udział w warsztatach profilaktycznych, które prowadziła Pani Izabela z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Tematyka zawarta w czasie warsztatów to: Integracja - jak odbudować relacje z rówieśnikami, zwracając uwagę, aby panować nad emocjami, zwrócono szczególną uwagę nt. krzywdzącej siły słów. Zaznaczono kwestię konfliktu między rówieśnikami, że zawsze należy przedstawić drugiej stronie czego dotyczy konflikt, wysłuchać się nawzajem a następnie wynegocjować warunki dobrych relacji rówieśniczych ze zwróceniem uwagi na poszanowanie godności drugiej strony. W czasie zajęć zastosowane zostały metody pracy z uczniami: słowne, aktywizujące, praktyczne, burza mózgów, realizacja zadań wytwórczych.

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848