PDF Drukuj Email
wtorek, 26 marca 2019 08:30

Zapraszamy uczniów klas 1-6 do udziału w konkursie poetyckim

Temat konkursu: WIOSNA W MOICH OCZACH

Cele konkursu:

1. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno języka ojczystego.

2. Pobudzanie zainteresowania otacząjącym światem przyrody.

3. Zachęcanie do wyrażania emocji, odkrywanie własnego „ja”.

4. Rozwijanie zainteresowań twórczych.

Termin konkursu: od 25 marca do 12 kwietnia 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu: przełom kwietnia i maja 2019 roku

Wiersze oceniane będę w dwóch kategoriach wiekowych:

- Uczniowie klas 1-3

- Uczniowie klas 4-6

 

Zasady uczestnictwa:

Długość wiersza jest dowolna. Wiersze należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, do Pani Katarzyny Suchodolskiej w formie wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu do dnia 12 kwietnia 2019 roku. Dopuszcza się, aby uczestnik przygotował więcej niż jeden wiersz.

Nagrody:

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz prezentacja wiersza na specjalnie przygotowanej wystawie, a także w oprawie graficznej.

Jury konkursu:

Katarzyna Suchodolska – nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Andrejszyn – nauczyciel polonista Anna Tlałka – autorka tomików wierszy

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848