Mój Bohater MIŚ - rozstrzygnięcie konkursu PDF Drukuj Email
piątek, 20 grudnia 2019 00:00

 

 

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2019 r. nagrodzono uczestników konkursu zorganizowanego przez bibliotekę szkolną. W założeniu konkurs skierowany był do chętnych rodzin, które zechciałyby wspólnie z dzieckiem stworzyć opowiadanie lub historyjkę o misiu. Na konkurs wpłynęło 12 bardzo ciekawych, różnorodnych pod względem formy i treści prac, i co należy z satysfakcją podkreślić - świadczących o dużym potencjale kreatywności ich autorów.

Jury w osobach: Pani Krystyna Krzywicka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel plastyki, Pani Joanna Fudali – vice dyrektor naszej placówki oraz nauczyciel języka polskiego, Pani Katarzyna Suchodolska – nauczyciel bibliotekarz oceniło prace pod względem warstwy literackiej, oprawy plastycznej oraz wkładu członków rodziny w powstanie książeczki.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, mając nadzieję, że sprawił on uczestnikom radość.

Wszystkie prace udostępnione są w czytelni naszej biblioteki, zachęcamy więc do zapoznania się z nimi. Niebawem książeczki - laureatki I miejsca zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Oto wyniki konkursu:

MIEJSCE I:

Jan Mirecki za książeczkę pt. „Przygoda Misia i Leszka na Mazurach”

Jakub Tlałka za książeczkę pt. „Rok z życia małego Misia, czyli dwanaście misiowych wierszyków”

Jadwiga Stankiewicz za książeczkę pt. „Misio Zdzisio”

Julia Marcinkiewicz za książeczkę pt. „Przygody Misi Poli”

 

MIEJSCE II:

Julia Wodzińska za książeczkę pt. „Święta Misia Artka”

Lilly Marchocki za książeczkę pt. „Pamiętnik mojego misia”

Wiktoria Klein za książeczkę pt. „Miś Felek”

Nikola Kubiak za książeczkę : pt. „Super miś”

 

MIEJSCE III:

Jakub Kunert za książeczkę pt. „Miś Domiś w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja”

Julia Juśkiewicz za książeczkę pt. „Miś i przyjaciele”

Błażej Brzezina za książeczkę pt. „Misiowe wierszyki”

 

WYRÓZNIENIE:

Zofia Niewiadowska, Agnieszka Preusner, Natalia Jędrzejów za książeczkę pt. „Mój bohater Miś”

 


 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848